Izvještaj o radu Ogranka Matice hrvatske u Zaboku za 2020. godinu

Ogranak Matice hrvatske u Zaboku pripremio je knjigu – zbirku kratkih priča Jasne Balaško „Djevojčica s tavana“ (urednica Tina Marušić, mag. educ. hrvatskog jezika i književnosti) (uredništvo, lektura, korektura; grafički prijelom i dizajn) za tisak. 

Tiskan je novi Godišnjak grada Zaboka (6/7) (2018./2019.). Prikaz Godišnjaka nalazi se u prilogu elektroničke pošte.

Ogranak priprema i razvija ideje za obilježavanje 30. godišnjice Ogranka Matice hrvatske u Zaboku.  

U Velikoj galeriji Grada Zaboka 9. studenoga 2020. održana je Izvještajna i izborna skupština Ogranka MH u Zaboku.  Sandra Babnik Lončar nova je predsjednica, potpredsjednica Tina Marušić, a za tajnika je izabran Darko Fiket. U Predsjedništvu će biti i Ivica Balagović i Marko Bilić. Nadzorni odbor čine Ksenija Miškulin, Stjepan Čefko i Danica Posavec, a blagajnik je Boris Roman Blažinić.