Održana izvještajno-izborna Skupština OMH u Zaboku

U Velikoj galeriji Grada Zaboka  9. studenoga 2020. godine održana je izvještajno – izborna skupština Ogranka Matice Hrvatske u Zaboku. Sjednicu je otvorio predsjednik dr. Ivica Balagović koji je ujedno sve prisutne izvijestio kako se  većina članova ispričala da neće moći prisustvovati sjednici Skupštine zbog pandemije Covida 19 i pojedinih članova u samoizolaciji,  ali su se pismenim putem e- maila očitovali o točkama na dnevnom redu.

Prema dnevnom redu, nakon podnesenih izvješća o radu i poslovanju te izvješća nadzornog odbora ogranka MH Zabok sva izviješća su jednoglasno usvojeni uzevši u obzir dostavljena očitovanja i članova nazočnih na sjednici Skupštine.

Potpredsjednica Sandra Babnik Lončar izvijestila je nazočne o radu Ogranka Mh u Zaboku u periodu od 18. 11. 2016. do 9. 11. 2020.  iz kojeg se moglo iščitati kako se puno radilo na promociji kulturnih zbivanja od književnih večeri, izložbi  i njegovanja kulturno-povijesne baštine našega kraja.

Predsjednik Ogranka se nadovezao te spomenuo dobru suradnju s Ograncima našeg kraja i šire te smo svi zajedno nastojali u aktivnosti uključiti što je to više moguće mlade kako bi im još više približili rad i djelovanje ogranaka.

Nakon toga Ivica Balagović iznosi da je Predsjedništvo na sastanku održanom 26. 10 2020. utvrdilo prijedlog kandidata za novi izbor upravnih tijela Ogranka te se zatim pristupilo izboru novoga. Za novu predsjednicu Ogranka Matice hrvatske Zabok izabrana je prof. Sandra Babnik Lončar,  za potpredsjednicu je izabrana prof. Tina Marušić, za tajnika je izabran Darko Fiket,  a osim njih u Predsjedništvu će u narednom razdoblju još biti: Ivica Balagović, dr. med. spec. urolog i Marko Bilić. Nadzorni odbor čine Ksenija Miškulin, Stjepan Čefko i Danica Posavec a blagajnik je Boris Roman Blažinić.

Nakon izbora, novoizabrana predsjednica Sandra Babnik Lončar se zahvalila na ukazanom povjerenju te je predložila plan rada za naredni period koji je potom i jednoglasno usvojen. Temeljni cilj novog vodstva između ostalog bit će pomlađivanje članstva kao i poticanje postojećeg na još aktivnije sudjelovanje u radu ogranka, zatim promicanje nacionalnog i kulturnog identiteta u područjima umjetničkog, znanstvenog i duhovnog stvaralaštva, gospodarstva i javnoga života te skrbi za društveni razvitak.

Na kraju, zabočki Ogranak s novim vodstvom zahvalio je na dosadašnjem radu članovima Predsjedništva dr. Ivici Balagoviću na vođenju Ogranka uz iznimne uspjehe te čuvanje i njegovanje kulturne baštine, gosp. Đuri Tomiću, Ljubi Sutonu, Josipu Ondeju kao i Gordani Dugorepec na svemu što su učinili za ogranak i društvo općenito, uz duboku želju, nadu i htijenje za pomoć u daljnjim aktivnostima. Prije početka, članovi su minutom šutnje odali počast svim pokojnim članovima zabočkog Ogranka.

Pripremio: Darko Fiket, tajnik