Poziv na redovitu godišnju Skupštinu Ogranka Matice hrvatske u Zaboku

Na temelju članka 18. Pravila Ogranka Matice hrvatske u Zaboku od 23. rujna 2015., Predsjedništvo Ogranka saziva redovitu godišnju Skupštinu Ogranka Matice hrvatske u Zaboku koja će se održati

29. studenoga 2022. godine u Gradskoj galeriji, Zivtov trg 10/II kat s početkom u 19:00 sati

DNEVNI RED:

 1. Otvaranje skupštine i utvrđivanje kvoruma
 2. Izbor radnog predsjedništva, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
 3. Osvrt na Glavnu skupštinu Matice hrvatske – predsjednica Sandra Babnik Lončar, prof.
 4. Kratki dokumentarni film u povodu 180. obljetnice Matice hrvatske  (redatelj Leon Rizmaul)
 5. Aktivnosti rada Ogranka – dopredsjednica Tina Marušić, prof.
 6. Brendiranje i komunikacija s članovima – Darko Fiket, tajnik.
 7. Financijsko izvješće za tekuću godinu
 8. Izvješće Nadzornog odbora
 9. Prijedlog i usvajanje plana rada za 2023. godinu
 10. Prijedlog i usvajanje financijskog plana za 2023. godinu
 11. Pitanje, prijedlozi i razno

Mole se članovi Skupštine da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju na broj tajnika Darka Fiket 099/509 3130 ili na  e-mail: zabok@zabok.hr

S poštovanjem,

Predsjednica: Sandra Babnik Lončar, prof.